Wieś Sośnica, którą odwiedziliśmy w sierpniu, wzmiankowana byla w 1244 r., podobnie jak kościół. W latach 1248-1287 była własnością Michała von Schosnitz, późniejszego kasztelana wrocławskiego (stąd też zapewne jej nazwa).

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, pierwotny istniał już w 1244 r., obecny gotycki pochodzi  z końca XIII w., w 1487 r. powstały zakrystia i sklepienia nawy, w 1504 r. wieża, w 1619 r. kruchta południowa. W sośnickim kościele znajduje się słynna Kaplica Świętych Schodów. Mnie zainteresowały dostępne podczas tego dnia tablice nagrobne na murach zewnętrznych kościoła, wnętrza o tej porze nie były otwarte. Na murach można podziwiać

zespół renesansowych i manierystycznych płyt nagrobnych: Henryka von Schindel (zm. 1584) z rodziną, Franciszka von Waldau (zm. 1616) z żoną, dzieci z rodziny von Prockendorf (1616-21), Henryka von Kreckwitz (zm. 1581), Hansa von Falckenhain (zm. 1587) z żoną*

oraz młodsze tablice z XIX i XX w.

Tablica nagrobna Ludwika Scholza z Sadowic, młodego żołnieża poległego podczas I wojny światowej, pochodzi z 1918 roku:

Płyta nagrobna prawdopodobnie żony Henryka von Schindel:

Płyta nagrobna potomka Henryka von Schindel powstała w 1572 roku:

Płyta nagrobna Henryka von Schindel z 1584 roku:

Pieta w korytarzu kościelnym:

Dom z 1777 roku, przebudowany w XIX w. Znajduje się przy kościele.

* Źródło informacji: http://www.naszlaku.com/sosnica/

sierpień 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image