Podczas wycieczki rowerowej w sierpniu najdalszym punktem, do którego dotarliśmy były Kąty Wrocławskie. Nie zwiedziliśmy ich dokładnie, w oczy jedynie rzuciła mi się wyjątkowa wieża kościelna po drodze.

Info ze strony Kątów Wrocławskich:

Najstarszym zachowanym zabytkiem jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, wzniesiony w I poł. XV wieku na miejscu wcześniejszego wzmiankowego w 1302r. Rozbudowany został w 1520r. Jest to budowla gotycka halowa, orientowana, z węższym trójbocznie zakończonym prezbiterium i wieżą kwadratową od dołu. Górna część wieży pochodzi z lat 1825-1827. Północna cześć muru to fragment dawnych obwarowań miejskich wzniesionych w I poł. XIVw.*

Wieża:

* http://www.katywroclawskie.pl/pl/page/zabytki

sierpień 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image