Park

Nazywam do Małym Parkiem, w przeciwieństwie do parku przy leśnickim Zamku, który zapewne wszyscy znają. Znajduje się między ulicami Płońskiego i Rubczaka w