Jeden z najciekawszych budynków w Leśnicy czekał bardzo długo na wpis w moim blogu. Fotografie pochodzą z sierpnia tego roku oraz z lipca 2009 i listopada 2010.

Poczta na terenie Leśnicy działała już w 1839 roku. Jej nową, reprezentacyjną siedzibę wykonała firma budowlana Eduarda Freytaga (w 1894 roku). Przeniesiono do niej urząd w 1896 roku o czym informuje blaszana chorągiewka na szczycie wieżyczki, druga zaś ukazuje datę renowacji poczty. Budynek rozbudowywano w stronę południową w latach 20. XX wieku, znajduje się na rogu ulic Skoczylasa i Rubczaka. Urząd pocztowy mieści się na parterze, piętra są przystosowane na mieszkania.

lipiec 2009

Wejście do urzędu pocztowego:

Na ścianie od wschodu, od ul. Skoczylasa, umieszczono pamiątkową tablicę sgrafittową. Upamiętnia ona legendarne wejście króla Prus Fryderyka II Wielkiego do zamku w Leśnicy. Zdarzenie miało ponoć miejsce po zwycięskiej dla tego władcy bitwie pod Lutynią 5 grudnia 1757 roku. W zamku na wynik bitwy oczekiwali książę Karol Lotaryński oraz feldmarszałek Leopold Joseph von Daun. Byli zaskoczeni wejściem wrogiego dowódcy. Wydarzenie to stało się częścią legendy wielkiego Fryderyka. Zwycięstwo pod Lutynią zostało też upamiętnione na fasadzie leśnickiego zamku pod postacią napisu F/ridericus/R/ex/1757.

Pozostałe detale ze ściany wschodniej budynku poczty:

Widok od strony ulicy Skoczylasa.

sierpień 2011

Budynek poczty widziany od strony ul. Rubczaka:

listopad 2010

Tu przed wojną zamieszczony był orzeł pruski:

Budynek pomocniczy przy poczcie przy ul. Skoczylasa:

sierpień 2011

Wejście boczne od ul. Rubczaka:

sierpień 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image