Pałac mieszkalny w Sośnicy:

…pierwotny z ok. 1637 r., powstał dla Gottharda von Prockendorf, spłonął w 1751 r. Obecny zbudował Jan Franciszek von Roye przed 1810 r., w 1857 r. dobudowano ryzalit, całość przebudował ok. 1890 r. Friedrich von Walkhoff, obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Obok folwark z lat 1875-80, w którym niegdyś znajdowały się browar i cukrownia.*

Z lewej przed XIX-wieczną przebudową:

Stan obecny:

* http://www.naszlaku.com/sosnica/

sierpień 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image