Neobarokowy pałac w Kębłowicach (zwanych Kamilowice w latach 1945-1950) powstał w 1882 roku dla Leopolda Jesdinsky. W rękach rodziny Jesdinskych wieś była od połowy XIX w. do 1945 roku. Po wojnie kwaterowały tam wojska radzieckie, w 1946 r. wywieziono na wschód wyposażenie pałacu. W dalszych latach pałac wraz z zabudowaniami folwarcznymi był siedzibą PGR (do lat 90. XX w.), potem częściowo zamieszkiwany. Byłam tam w 2004 roku i mieszkało jeszcze kilka rodzin. Obecnie w rękach prywatnych, zamknięty i niszczejący. Ciekawostką jest fakt, że jego ogromnej powierzchni mansardowy dach był dawniej zupełnie inny, niebieski, taki jeszcze dane mi było oglądać, a ślady widać jeszcze na wieżyczce widokowej, obecnie nakryty papą.

Fotografia archiwalna (sprzed 1937 roku, kiedy nazwa wsi zmieniła się na Kammfeld):

źródło:dolny-śląsk.org.pl

Widok od wschodu, od strony wejścia:

Wejście:

Szczyt z datą powstania i inicjałami fundatora Leopolda Jesdinsky:

Wieżyczka widokowa:

Tu można zobaczyć jak wyglądał dach jeszcze w 2004 roku: dolny-śląsk.org.pl

Wjazd:

Pałacyk od ogrodu:

W tle widoczna oficyna z przełomu XIX/XXw.:

 

Krata okienna z inicjałem J :

Budynki gospodarcze:

listopad 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image